The Power Of Talent

Jurist med inriktning på fastighetsrätt, Riksbyggen (Stockholm)

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer med bostadsrätt. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med såväl bostadsrättsföreningar, och företag som offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet och idag är vi cirka 2 300 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande.

Riksbyggen söker en jurist med inriktning på fastighetsrätt med uppdraget att stötta vår organisation i verksamhetsnära frågor kopplade till byggnation av nya bostäder, bostadsrätter, äganderätter eller hyresrätter. Du kommer även att fungera som företagsledningens förlängda arm i vissa frågor. Enheten Affärsstöd består idag av åtta personer. På enheten arbetar tre specialister inom byggekonomi, tre inom juridik och två personer inom lantmäteri. Medarbetarna inom Affärsstöd Bostad jobbar ofta i team.

Riksbyggen ser ett ökat behov av att ytterligare kunna stötta regionerna med affärsjuridiska frågor, framförallt kopplat till förvärv av fastigheter, varför enheten nu förstärks med en jurist inriktad mot fastighetstransaktioner. Inom enheten finns idag en junior samt en senior entreprenadjurist och ytterligare en senior jurist som främst arbetar med avtalsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Därutöver finns inom Riksbyggen fyra föreningsjurister på koncernstöd.

Några av dina uppgifter:

• Upprätta eller genomföra granskning av avsiktsförklaring, köpekontrakt, aktieöverlåtelseavtal m.m. Genomföra granskning av markanvisningsavtal exploateringsavtal mm.
• Ge löpande rådgivning till regionerna men även till enheter som inköp avseende avtalsrättsliga frågor
• Upphandla juristkonsulter i samband med tex en omfattande fastighetstransaktion.
• Bistå juristkonsulter vid hanteringen av tvister.
• Genomföra internutbildning inom avtalsrätt och fastighetsrätt.
• Bevaka gällande lagstiftning och praxis med koppling till fastighetsrätten.
• Svara på remisser med koppling till fastighets- och avtalsrättsliga frågor.
• Finnas tillgänglig som stöd för de olika råd/nätverk som finns kopplade till Riksbyggens olika processer
• Löpande uppdatera/revidera av Riksbyggens mallavtal kopplade till förvärv och försäljning av fastigheter mm.

Placering: Kungsbron centralt i Stockholm

Riksbyggen erbjuder möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande hos en av Sveriges största byggherrar och fastighetsförvaltare. Engagemang, ansvar, förtroende och samarbete är Riksbyggens hörnstenar.

Vi söker dig som är examinerad jurist eller motsvarande, samt har minst fem års erfarenhet som jurist inom fastighetsrätt. Du har erfarenhet från fastighets-/byggbranschen eller från att ha arbetat med detta på affärsjuridisk byrå. Som person är du strukturerad, ansvarsfull och kommunikativ. Du tycker om att arbeta självständigt men även i grupp och har en positiv inställning. Vidare är du en person som kan ta egna initiativ samt alltid är engagerad och följer upp de ärenden som du är delaktig i. Du har en helhetssyn och förståelse för hela processen.

Förmågan att se möjligheter till utveckling, både ur ett kundperspektiv och internt hos Riksbyggen ser vi som framgångsfaktorer.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. I den här rekryteringen samarbetar Riksbyggen med Harvey Nash. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Anna-Sofia Renman 073-773 13 48 anna-sofia.renman@harveynash.se eller researcher Anna Kjellberg 076-798 13 69 anna.kjellberg@harveynash.se.

Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se: http://www.riksbyggen.se/jobb-och- karriar/lediga-tjanster/.

Välkommen med din ansökan!