The Power Of Talent

Information Security Specialist, Lantmännen (Stockholm)

Som Information Security Specialist / informationssäkerhetsspecialist kommer du ingå i en grupp på tre personer som har ett koncernöverskridande mandat att styra informationssäkerhetsarbetet globalt på Lantmännen. Vi söker dig som triggas av utmaningen att driva förändringsarbete inom informationssäkerhet i en stor komplex organisation utifrån ett uppstartsperspektiv.

Som Information Security Specialist får du möjlighet att planera, utveckla och förvalta Lantmännens informationssäkerhetsprogram bestående av processer, tekniska förmågor och utbildande åtgärder. Du säkerställer kvalité samt följer upp införandet av säkerhetskontroller inom koncernen genom att agerar rådgivare och kravställare gentemot IT och koncernens samtliga bolag och affärsområden i frågor rörande organisatorisk informationssäkerhet samt övergripande teknisk säkerhet på såväl taktisk som strategisk nivå.

I nuläget befinner vi oss i en uppbyggnadsfas av nya strukturer och processer inom informationssäkerhet i koncernen så vi ser gärna att du drivs av förändringsarbete.
För att säkerställa att informationssäkerheten beaktas i såväl projekt som förvaltningssituationer supporterar du etablering och förvaltning av IT-tjänster och processer med din informationssäkerhetskompetens i en i många delar outsourcad miljö. Du bevakar kontinuerligt omvärldsutvecklingen inom IT och informationssäkerhetsområdet, analyserar regelbundet nya hotbilder och effektiviteten av våra säkerhetsförmågor samt ställer krav på säkerhet i såväl processer, applikationer som infrastrukturella IT-plattformar. Du bidrar också aktivt i exempelvis arkitekturforum och utbildar IT och olika processägare i praktisk informationssäkerhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med en gedigen erfarenhet av att leda och driva arbete inom informationssäkerhet i stora organisationer. Du är van att arbeta i komplexa organisationer med en hög grad av IT-outsourcing samt att hantera frågor gällande; Information security governance och hotanalyser, såväl tekniska som verksamhetsnära. Dina egenskaper lämpar sig väl till att leda exempelvis workshops, kommunicera med beslutsfattare likväl som tekniker och till att driva förändring. Certifieringar som CISSP och CISM är meriterande.

Placeringsort är på Lantmännens huvudkontor i Stockholm.

Information och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Lantmännen med Harvey Nash. Skicka ditt CV till ansokan@harveynash.se, märk din ansökan med referensnummer: 4483. Vid frågor är du välkommen att kontakta Christian Bergius: christian.bergius@harveynash.se, 073 048 13 48. Intervjuer sker löpande så ansök så snart som möjligt.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen

Vi söker kompetenta medarbetare som kan bidra till vår verksamhet. Lantmännen arbetar aktivt med att säkerställa att vår arbetsplats är utvecklande för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller funktionshinder.