The Power Of Talent

Information Security Architect, Lantmännen (Stockholm)

Som Information Security Architect / informationssäkerhetsarkitekt kommer du ingå i en grupp på tre personer som har ett koncernöverskridande mandat att styra informationssäkerhetsarbetet globalt på Lantmännen. Vi söker dig som triggas av utmaningen att driva förändringsarbete inom informationssäkerhet i en stor komplex organisation utifrån ett uppstartsperspektiv.

Som Information Security Architect får du möjlighet att planera, utveckla och förvalta en informationssäkerhetsarkitektur och dess förmågor med tillhörande implementationsplan som omfattar människor, processer och teknik. Rollen innebär att du agerar rådgivare och kravställare genom att stötta IT och koncernens samtliga bolag i frågor rörande teknisk och organisatorisk informationssäkerhet på såväl taktisk som strategisk nivå.

I nuläget befinner vi oss i en uppbyggnadsfas av nya strukturer och styrning kring informationssäkerhet i koncernen. För att säkerställa att informationssäkerheten beaktas i såväl projekt som förvaltningssituationer supporterar du etablering och förvaltning av IT-tjänster och processer i en i många delar outsourcad miljö. Du bevakar kontinuerligt omvärldsutvecklingen inom IT och informationssäkerhetsområdet, analyserar regelbundet nya hotbilder och effektiviteten av våra säkerhetsförmågor samt ställer krav på säkerhet i såväl processer, applikationer som infrastrukturella IT-plattformar. Självklart bidrar du också med din kompetens i arkitekturforum och utbildar IT och processägare i praktisk informationssäkerhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med en gedigen erfarenhet av att leda och driva arbete inom informations- och IT-säkerhet i stora organisationer. Du är van att arbeta i komplexa organisationer med en hög grad av IT-outsourcing samt att hantera frågor gällande; Information security governance och hotanalyser, såväl tekniska som verksamhetsnära. Dina egenskaper lämpar sig väl till att leda exempelvis workshops, kommunicera med beslutsfattare likväl som tekniker och till att driva förändring. Certifieringar som CISSP och CISM är meriterande.

Placeringsort är på Lantmännens huvudkontor i Stockholm.

Information och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Lantmännen med Harvey Nash. Vid frågor är du välkommen att kontakta Christian Bergius: christian.bergius@harveynash.se, 073 048 13 48. Intervjuer sker löpande så ansök så snart som möjligt genom att skicka din ansökan till ansokan@harveynash.se. Märk ditt mail med ref. nr: 4483

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen

Vi söker kompetenta medarbetare som kan bidra till vår verksamhet. Lantmännen arbetar aktivt med att säkerställa att vår arbetsplats är utvecklande för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller funktionshinder.