The Power Of Talent

Försäljningsansvarig, Extern Försäljning, SPP (Stockholm)


Vill du vara med på en spännande och utmanande resa? Vår omvärld och därmed marknad förändras allt snabbare. Vi ser en ökad konkurrens, prispress och ökad grad av digitalisering som förändrar invanda kundbeteenden och samtidigt utmanar vårt sätt att agera. Samtidigt ser vi ett kraftigt ökat behov av vårt kunnande. Både ur ett företags- och individperspektiv. Enkelt, prisvärt och hållbart är våra ledstjärnor och svar för att möta dessa utmaningar. I denna marknad har SPP en klar ambition att bli den ledande aktören. Nu söker vi en person som kan förverkliga denna ambition och som brinner för att få våra förmedlare och övriga samarbetspartners att uppleva att vi menar allvar med den.


spp.jpg


Vi söker en person som har vilja, ambition och driv att växa in i en roll som Försäljningsansvarig. Du kommer initialt att stötta samt arbeta parallellt med dom Försäljningsansvariga vi har i teamet idag för att successivt kunna fylla rollen själv.

Som Försäljningsansvarig, Extern Försäljning ansvarar du för att utveckla relationen och affären med ett antal förmedlare samt fondbolag representerade på SPP:s distributörsfondutbud. Det innebär att du både har ett aktivitets-, försäljnings-, lönsamhets- och resultatansvar för dessa. Här får du möjligheten att upprätta, genomföra, rapportera och löpande uppdatera en både taktisk och strategisk affärsplan för bearbetning av dina förmedlare utifrån deras specifika behov. Allt för att skapa bästa förutsättningar för att stärka både SPP:s och förmedlarens genomslag på marknaden. Du planerar, genomför och följer upp ditt eget arbete. Rollen innefattar ett antal resdagar och säkerligen även övernattningar varje månad.

Som Försäljningsansvarig, Externa Kanaler på SPP ingår även följande:
• Säkerställa hög aktivitet i vår ambition och leverans
• Löpande segmentera samtliga förmedlare och förmedlarassistenter samt utarbeta, uppdatera och leverera servicelöften för de olika segmenten
• Bearbeta förmedlarassistenter, förmedlare och stabsfunktioner/mellanchefer samt ledning på ett regelbundet och strukturerat sätt
• Löpande vara uppdaterad på förmedlarbolagens totala affär med SPP:s samtliga affärsområden samt SPP:s erbjudande, planer och priser till förmedlarbolagen
• Samordningsansvar gentemot förmedlarbolagen, säkerställa att rätt personer inom respektive bolag kommer i kontakt med varandra
• Upprätta, genomföra, rapportera och löpande uppdatera en taktisk och strategisk affärsplan

Vi erbjuder
en organisation som är under förändring och som har ambitiösa mål på den svenska och nordiska marknaden. Du får stora möjligheter att utveckla din kompetens. Du får även ett brett kontaktnät då du arbetar med flera verksamhetsområden, vilket ger möjlighet till olika utvecklingsvägar inom koncernen.

Kvalifikationer
Som person har du förmågan att samarbeta och skapa goda relationer. Du är initiativtagande och visar intresse och förståelse för andra och skapar laganda. Samtidigt är du övertygande och tycker om förhandling. Du är utåtriktad, med god förmåga att presentera och kommunicera och du besitter förmågan att analysera, strukturera och tolka information. Vidare är du lösningsorienterad och förändringsbenägen samt bra på att planera och organisera.

Kompetenskrav
• Akademisk examen
• Erfarenhet från kundservice, säljstöd alternativt arbete som förmedlarassistent inom försäkring/bank/finans
• Förmåga och erfarenhet att arbeta såväl taktiskt som strategiskt
• Förmåga att kommunicera mycket väl i både skrift och tal i allt från inspirerande presentationer till beslutsunderlag, formella styrdokument etc.

Meriterande
• Livdiplom
• Erfarenhet från direkt konkurrerande verksamhet

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar SPP med Harvey Nash. Ansök så snart som möjligt genom att skicka CV till ansokan@harveynash.se. Vid frågor är du välkommen att kontakta Sara Gustavsson på 073 773 13 52 eller sara.gustavsson@harveynash.se. Vi arbetar med löpande urval.


SPP är en del av Storebrand, tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPP har idag ca 430 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Inom SPP/Storebrand bryr vi oss om mer än aktuella arbetsuppgifter och personlig karriär. Som anställd i SPP får du också möjlighet att påverka världen i en mer hållbar riktning.

Som en del av den finansiella sektorn är SPP/Storebrand mån om att våra medarbetare har hög personlig integritet och ett etiskt förhållningssätt. Som en följd av detta kan det, med kandidatens samtycke, bli aktuellt med en bakgrundskontroll under anställningsprocessen.

Den anställde åtar sig att följa externt och internt regelverk som är relevant för ansvarsområdet samt koncernens Etiska Riktlinjer.