The Power Of Talent

Chefsarkitekt, AMF (Stockholm)

AMF befinner sig mitt i en förändringsresa på väg från ett stordatorsystem till ett standardiserat försäkringssystem. Det ställer ännu högre krav på framförhållning och helhetssyn. IT behöver komma med tidigare i utvecklingsprocessen för att säkerställa att de lösningar som tas fram går mot AMFs långsiktiga vision. AMF söker därför en chefsarkitekt som fortsätter med skapandet av IT:s målarkitektur och styrningsprocess samt att driva resan mot målbilden. I rollen ingår, förutom att tydliggöra framtida målbilder utifrån affärens behov samt teknik- och marknadstrender, att kontinuerligt utvärdera den befintliga arkitekturen samt löpande föreslå förändringar för förbättring.

Om tjänsten

I rollen som chefsarkitekt kommer du att leda team Arkitektur, där våra verksamhetsarkitekter, IT-arkitekter och systemarkitekter ingår. Teamet ska möjliggöra att medvetna beslut tas rörande IT-lösningarnas långsiktighet, kvalitet, kostnadseffektivitet och ska stötta förvaltning och projekt med kompetens genom ett stödjande och samverkande arbetssätt. Du ingår i IT:s ledningsgrupp.

Du kommer att säkerställa att vi bygger långsiktigt hållbara lösningar. I vissa projekt kommer du även komma att agera IT-arkitekt. Du kommer samverka med både verksamhet, leverantörer och övriga roller inom IT-verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår även att vara med och företräda AMF i arkitekturfrågor internt och externt.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen med fokus på IT och minst 10-15 års bakgrund inom IT och arkitektur rörande affärskritiska applikationer inom Finanssektorn. Du trivs och vill verka på såväl taktisk som operativ nivå inom ansvarsområdet. Du har erfarenhet av långsiktig planering och att jobba med kravställande internt och mot externa leverantörer.
Du har flerårig erfarenhet av förändringsledning, teamledning och/eller projektledning. Erfarenhet av verksamhetsarkitektur och personalledning är ett plus.

Du har en positiv attityd, gillar förändring och har ett starkt driv att ständigt utveckla och genomföra förbättringar. Du har ett tydligt kund- och verksamhetsfokus med förmåga att se hur arkitektur kan bidra till verksamhetens mål.

Personliga egenskaper:

Du är prestigelös, metodisk, strukturerad och inspireras av att stå inför nya utmaningar. Du är duktig på att sälja och lyssna in idéer och förslag i syfte att skapa engagemang och utveckling. Samtidigt har du lätt för att se och få hop en helhet i större sammanhang och prioriterar och organiserar arbetet utifrån verksamhetsmål och tidplaner.

Om AMF

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Koncernen AMF förvaltar totalt över 500 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka fyra miljoner kunder. Som en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden präglas vår verksamhet och uppdrag av ett stort samhällsansvar. AMF ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och LO och bolaget drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Inom AMF-koncernen arbetar 350 personer i centrala Stockholm. AMFs värdeord är enkelt, tryggt och mänskligt. Därför är ömsesidig respekt, intern öppenhet, tydligt ledarskap och arbetsglädje viktigt i vår företagskultur.

Information och ansökan

I denna rekrytering samarbetar AMF med Harvey Nash. Du är välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev till: ansokan@harveynash.se. Märk ansökan med nr "4507". Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Charlotta Skogar (charlotta.skogar@harveynash.se) eller Immanuel Loutfi (immanuel.loutfi@harveynash.se).

Välkommen med din ansökan!