The Power Of Talent

Biträdande rektor, Ingridskolan (Solna)

Ingridskolan är en är en kombinerad grund- och gymnasieskola med långtgående pedagogiska möjligheter för elever med Asperger syndrom. Skolan, som startade sin verksamhet 2002, är en friskola och står öppen för alla sökande. Lokaler ligger i Bergshamraskolans annex i Solna kommun och har ca 50 anställda och 100 elever.

Som Biträdande rektor på Ingridskolan kommer du bland annat att avlasta Rektor i såväl det kortsiktiga som långsiktiga administrativa arbetet. Tillsammans med skolledningen kommer du att driva skolans kvalitets- och utvecklingsarbete. Du erbjuds operativa och strategiska utmaningar inom en rad ansvarsområden såsom arbetsmiljöfrågor, budget och resursfördelning, elevhälsa, personalfrågor och ledning. Du ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med Rektor och Studierektor.

För att lyckas och trivas i rollen som Biträdande rektor är du:
• En naturlig ledare där du har förmågan att vara tydlig, närvarande och har modet att fatta beslut.
• Prestigelös och agerar som en god förebild genom att vara lyhörd och ansvarstagande.
• Genuint intresserad av människor och drivs av att se kollegor växa.
• En flexibel problemlösare där du gärna tar dig an såväl stora som små arbetsuppgifter av operativ och strategisk karaktär.

Sannolikt känner du dig kallad då du har goda erfarenheter inom skolvärlden och en akademisk utbildning inom pedagogik eller annan likvärdig utbildning, alternativt erfarenhet som bedöms relevant för verksamheten. Det ses som meriterande om du chefserfarenhet och erfarenhet och/eller kunskap om ASD (Autism Spectrum Disorder) samt om du har slutfört eller påbörjat Rektorsutbildningen.

Ingridskolan erbjuder små undervisningsgrupper och hög personaltäthet i en skolmiljö präglad av lugn och ro. Här ges du som Biträdande rektor möjlighet att växa med spännande arbetsuppgifter och ta ett större ansvar.

Ansökan och information
I denna rekrytering samarbetar Ingridskolan med Harvey Nash. Ansök senast 14 augusti genom att skicka ditt CV och personligt brev till ansokan@harveynash.se där du anger referensnummer 5406.

Ingridskolan
Ingridskolan är en är en kombinerad grund- och gymnasieskola med långtgående pedagogiska möjligheter för elever med Asperger syndrom. Skolan, som startade sin verksamhet 2002, är en friskola och står öppen för alla sökande. Lokaler ligger i Bergshamraskolans annex i Solna kommun och har ca 50 anställda.

Skolan har idag ca 100 elever fördelade på nio grundskoleklasser samt två gymnasieutbildningar med inriktning natur och estet. Skolan erbjuder även preparandutbildning för elever som önskar få fullständiga grundskolebetyg.

Ingridskolan erbjuder fritidsverksamhet efter skoldagens slut, daglig verksamhet, korttidsvistelse samt populära vinter- och sommarkoloni i Idre fjäll och på Adelsö.

Skolans vision är att skapa en skolmiljö präglad av lugn och ro med det stöd som behövs för att klara skolan. Därför är det viktigt med stor kunskap om ASD (Autism Spectrum Disorder) för att kunna förbättra verksamheten. Med hjälp av vår vision så hoppas vi att varje elev ska må bra och klara av sin skolgång med godkända betyg.

Ingridskolans ambition är att ha små undervisningsgrupper och hög personaltäthet. I varje klass finns en ansvarig lärare och två studiepedagoger(assistenter), för att skapa trygg och harmonisk arbets- och lärandemiljö. Eleven har en egen avskild arbetsplats, utrustat med en stationär pc, hörlurar och hörselkåpor. Hen har tillgång till inlästa läromedel och en iPad för fler möjligheter till inlärning.

Ingridskolan arbetar efter TEACCH-pedagogiken (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) och riktar sig till personer inom alla åldrar med diagnoser inom ASD(Autism Spectrum Disorder).

Struktur är viktigt, både i undervisning som i alla situationer runt omkring lektionen. Det handlar om att utveckla individens förmågor och färdigheter inom vardagslivets alla områden samt om att anpassa lärandemiljön för att göra den begriplig och mindre stressande för den enskilda individen. Skolan ser till varje elevs unika styrkor, situation och behov. Det kräver att personalen är extra lyhörda och flexibla i sitt arbets- och förhållningssätt.

All verksamhet inom Ingridskolan är granskad och godkänd av Solna kommun samt IVO (inspektionen för vård och omsorg) i Stockholms län.