The Power Of Talent

Vi leverer de beste talentene

Gjennom vårt unike tjenestetilbud og lange erfaring

Vårt selskap Verdier, etikk og CSR

Visjon & verdier

Visjon

Vi er her for å gjøre en forskjell ved å sørge for og utvikle ledelsen og talentene, som gjør våre klienter suksessrike, og som gjør vårt samfunn til et bedre sted å jobbe, trives og leve i.

Verdier

For å lykkes med visjonen vår har vi blitt enige om noen verdier som alle forholder seg til – hver dag og i alle prosjekter. Verdiene er mer enn bare flotte ord på et ark – de er de viktigste verktøyene våre i engasjementet for å hjelpe kundene våre å lykkes med sin talentstrategi. Det handler rett og slett om å fortelle kundene våre hva de kan forvente seg av et samarbeid med Harvey Nash og hvorfor de bør velge nettopp oss.

Det er ikke tilfeldig at vi har satt ”lidenskap” i sentrum – vi synes at rekruttering er det morsomste som finnes. Et samarbeid med oss kjennetegnes av medarbeidere som brenner for å gjøre alt for oppdragsgiverne sine.

  • Excellence
  • Pioneering
  • Passion
  • Long-term focus
  • Collegiality

Hos oss får du tilgang til alle medarbeiderne våre – vi kaller det for å bygge nettverk både internt og eksternt. For deg innebærer det større muligheter til å lykkes med din rekruttering. Vi er nemlig ganske sikre på at flere hjerner sammen gjør en bedre jobb enn én enkelt medarbeider som jobber på egenhånd.

Hos Harvey Nash er den største helten ham eller henne som hjelper en kollega. Vi tror også på at det vi gjør i dag, skal gagne oss på lang sikt – en kandidat i dag kan være en viktig oppdragsgiver i morgen.

Og det største beviset på at vi lykkes, er fornøyde kunder som kommer tilbake igjen og igjen. Samtidig elsker vi å utfordre kundene våre og få dem til å tenke nytt – vi liker å presentere innovative løsninger på de utfordringene vi stilles ovenfor.

Vi kombinerer også et høyt ambisjonsnivå med høye kvalitetskrav. Det gjelder de dyktige medarbeiderne våre, men også våre godt utprøvde prosesser og metoder.

Etikk og konfidensialitet

Harvey Nash formidler ingen informasjon om en kandidat til en kunde eller andre eksterne kontakter før vi har fått godkjenning fra kandidaten. Vi behandler all informasjon fra kunder og kandidater strengt konfidensielt.

Vi forplikter oss også til å holde alt vi får av informasjon i forbindelse med et oppdrag, strengt konfidensielt. Vi lar alltid være å søke etter kandidater i de bedriftene vi har et nært samarbeid med. Alle dokumenter oppbevares på en sikker måte til alle tider.

Alle kandidater blir møtt på en vennlig og profesjonell måte. Vi er også bevisste på at måten vi behandler kandidatene våre på, også påvirker hvordan oppdragsgiveren oppfattes.

Corporate Social Responsibility

Vi mener at sosiale, miljømessige og etiske spørsmål er avgjørende for å skape en bærekraftig virksomhet på lang sikt.

Å være en del av Harvey Nash-konsernet innebærer også å bidra med verdi til samfunnet. Hos Harvey Nash er vi alltid beredt til å støtte organisasjoner og initiativer som er bra for samfunnet rundt oss.