The Power Of Talent

Karriere

Ledige stillinger

Våre annonserte oppdrag finner du nedenfor.

Bli en del av vårt nettverk!

Harvey Nash AS rekrutterer ledere, mellomledere og spesialister til stillinger innenfor IT, finans, innkjøp, juss, salg, markedsføring og HR.

Kort om våre annonserte prosesser: Alle søkeres formelle bakgrunn vurderes opp mot de ønskede krav for den aktuelle stillingen. Relevante kandidatene bli deretter innkalt til et førstegangsintervju.

Kort tid etter intervjuet vil de mest aktuelle kandidatene inviteres til å gjennomføre psykometriske og analytiske oppgaver, etterfulgt av et dybdeintervju der vi evaluerer din personlighet, motivasjon, verdier og ambisjoner. Vi ønsker at dette også skal være verdifullt for deg og som kan være med på å gi deg innspill og råd om dine sterke sider, begrensninger og fremtidige karriereutsikter.

Dersom du ikke er aktuell for videre prosess vil du få tilbakemelding fra oss snarest og senest når stillingen er besatt. Avhengig av oppdragets art, vil tidsbruk variere noe.

Ved spørsmål angående stillingen du har søkt, kontakt den aktuelle konsulenten på oppdraget, eller skriv en mail til oss på post@harveynash.no.

Alle søknader og henvendelser til oss behandles profesjonelt og strengt konfidensielt. Ved å søke og sende inn informasjon om deg selv samtykker du i at vi behandler og lagrer disse opplysningene i vår nordiske CV base. Harvey Nash AS behandler all informasjon i henhold til retningslinjene fra Datatilsynet og Personvernloven.

Søkeverktøy
Send oss din CV

La oss få se dine kvalifikasjoner og finne den perfekte jobben for deg.

Kontakt oss

Ta kontakt for å høre hva vi kan hjelpe deg med.